El. parduotuvės www.salonplius.lt (toliau vadinama: „el. parduotuve“) duomenų valdytojas yra UAB „GROŽMENA“ (toliau: „Bendrovė“), įmonės kodas 302690147, registracijos adresas Fabijoniškių g. 96, Vilnius, telefonas 868340014, el.pašto adresas mega@salonplus.lt ( toliau „Pardavėjas“)

Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip bendrovė renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“). Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

 Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavę išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs laisvu noru juos mums pateikiate norėdai apsipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje www.salonplius.lt , mums reikės:
  • Vardas ir Pavardė
  • Gimimo data
  • Telefono numeris
  • pašto adresas
  • Pristatymo adresas
 • Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose.
 • Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:
  1. Sutarties vykdymo pagrindas.Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.
  2. Teisės aktų reikalavimo pagrindas.Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.
 • Automatinis asmens duomenų rinkimas. Tam tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudoja SLAPUKUS (angl. cookies), tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons) ir kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų poreikiams.
 • IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.